Algemene voorwaarden Freebooking.nl & App


 • Als u deze website bezoekt gaat u er onverantwoordelijk mee akkoord dat Freebooking.nl niet verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de informatie die op deze website aangeboden wordt.
 • Het copyright van alle informatie, teksten, materialen, ideeën en alle technische processen die u terugvindt op deze website is van en blijft van Freebooking.nl. Uw toegang tot deze website betekent niet dat u vrijelijk de hier aangeboden informatie mag hergebruiken / dupliceren of verspreiden. Bij duplicatie van door Freebooking.nl samengestelde pagina's / HTML code / META tags, geheel of gedeeltelijk, zal onmiddellijk, onherroepelijk juridische actie worden ondernomen.
 • Freebooking.nl is uitdrukkelijk NIET VERANTWOORDELIJK voor fouten in beschikbaarheid data en prijzen omdat deze door de hoteleigenaren zelf bijgehouden wordt.
 • U mag vrijelijk naar deze website toelinken. Freebooking.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die naar Freebooking.nl toelinkt.
 • Deze website is zorgvuldig samengesteld door Freebooking.nl en alle hier aangeboden informatie wordt u aangeboden zonder enige garantie van correctheid, zowel in uitdrukking als in aanduiding. Freebooking.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor incompleetheid of onjuistheden van de hier aangeboden informatie. Informatie op deze website kan technische storingen of typfouten bevatten. Alle informatie hier die niet conform staat met deze reservering site, vrijelijk worden veranderd door Freebooking.nl.
 • De informatie op deze website is alleen samengesteld om informatie en boekingsmogelijkheden te bieden voor hotels in Nederland.
 • Als u eigenaar bent van een hier vermeld hotel en u wenst uw hotel hier niet vermeld te zien, dan kunt u dit kenbaar maken door ons een email te sturen waarna wij uw hotel onmiddellijk zullen verwijderen. Voordat u dit doet vragen wij u om dit goed te overdenken aangezien wij een gratis mogelijkheid bieden om uw hotel bekend te maken bij toeristen en gebruik te maken van o.a. direct mailing.
 • Freebooking.nl controleert niet alle informatie die door de deelnemende hotels of andere derde partijen aangeleverd worden. Freebooking.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enige schade die geleden is door het niet correct weergeven van deze data. Als u door foutieve vermeldingen van hotels of foutieve beschikbaarheid data van hotels schade heeft ondervonden dan wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat Freebooking.nl alleen informatie verstrekt zoals die bij ons bekend is. Mocht u deze schade willen verhalen dan willen wij u er op attenderen dat u dit rechtstreeks bij het desbetreffende hotel moet doen.
 • Freebooking.nl is geregistreerd in Nederland en de in Nederland geldige wetten zijn op deze organisatie van toepassing.
 • Bij annuleren van een kamer zonder verzekering is het mogelijk dat een hotelier kosten in rekening brengt.
 • U gaat akkoord met de voorwaarden van een hotel als u daar een kamer boekt.
 • Het annuleren van een kamer is conform de uniforme voorwaarden horeca UVH, of de eigen voorwaarden van het hotel. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.
 • U gaat akkoord met de voorwaarden van een hotel als u daar een kamer boekt.
 • Voor reguliere boekingen, boekingen door deals en alle andere boekingen met directe betaling geld dat de bedragen rechtstreeks worden overgemaakt naar de hotelier toe. Bij een annulering dient u te allen tijde bij het hotel te zijn voor een oplossing van uw betaalde boeking. Wij zorgen alleen het innen van het gelden en daarbij het doorboeken naar de hotelier!
 • Deals hebben een geldigheid die vermeld staat op of bij de deal. Na deze geldigheid is de voucher niet meer geldig.
 • Deal en boekingen waar bijstaat , non refundable en- of niet restitueer baar kunnen ook niet worden terugbetaald.
 • Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de administratie voor het verzorgen van o.a. deals.
 • Alle kosten die worden gevraagd staan ook online, er is niets verborgen!
 • Bevestigingen per post met daarbij een hotel magazine hebben een kostenpost welke vermeld staat bij het boeken.

© 2005 - 2023 Freebooking.nl - Room reservations